Tarnów
Cmentarze Komunalne w Tarnowie

język angielski język polskiKONTAKT


MIEJSKI ZARZĄD CMENTARZY


ul. Bernardyńska 24

33-100 Tarnów


tel.: 14 621 27 89

mail: mzc@mzc.tarnow.pl